سکه نقره انوشیروان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره انوشیروان ایلخانی - ضرب اردبیل رقم یکان سال ضرب خوانا نیست - ؟۷۴ ه.ق
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۲۱۸
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان