سکه نقره انوشیروان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره انوشیروان ایلخانی (۷۴۶ه.ق) ضرب تبریز
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۴۸۶
تاریخ خلق : ۷۴۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : انوشیروان, نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان