درهم شاهرخ تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

درهم شاهرخ تیموری
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۰۳
تاریخ خلق : از ۸۰۷ قمری (قرن ۹) تا ۸۵۰ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان