سکه فلوس قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سکه مسی قاجار
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۸۲
تاریخ خلق : از ۱۱۶۲ قمری (قرن ۱۲) تا ۱۳۴۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان