سکه نقره آل کاکویه امیر فرامرز آل کاکویه

نظر شما:

سکه نقره امیر فرامرز دوره آل کاکویه
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۹۹
تاریخ خلق : از ۴۳۳ قمری (قرن ۵) تا ۴۳۳ قمری (قرن ۵)
رنگ : نقره ای کدر شده
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل کاکویه روی بر خط زمان