سکه نقره محمد بن دشمنزار آل کاکویه آل کاکویه

نظر شما:

سکه نقره محمد بن دشمنزار آل کاکویه ضرب اصفهان
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۲۰۵
تاریخ خلق : ۴۰۹ قمری (قرن ۵)
رنگ : نقره ای تیره
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل کاکویه روی بر خط زمان