سکه نقره محمد بن دشمنزارکاکویی آل کاکویه

نظر شما:

سکه نقره محمد بن دشمنزار کاکویی سلسله آل کاکویه
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۰۹۳
رنگ : نقره ای کدر شده با لکه های تیره واکسید نارنجی
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل کاکویه روی بر خط زمان