سکه نقره آل بویه آل بویه (بوییان)

نظر شما:

سکه نقره آل بویه -۳۶۵ ه.ق ضرب چکشی
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۰۵
تاریخ خلق : ۳۶۵ قمری (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آل بویه
دوره تاریخی آل بویه (بوییان) روی بر خط زمان