سکه فلوس اواخر صفویه صفویه

نظر شما:

سکه فلوس مسی اواخر دوره صفویه
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۳۲
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۷ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان