سکه مسی فلوس

نظر شما:

سکه مسی فلوس با اینکه سالم بود خوانده نشد فقط واژه رابع در یک سو دیده شد باید در دو سوی سکه دو نگاره حیوانی و ضرب همدان باشد
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۴۱
رنگ : سبز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :