سکه نقره سلجوقیان روم سلجوقیان

نظر شما:

سکه نقره سلجوقیان روم ضرب چکشی (سکه دستک نقره دارد)
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۵۷
رنگ : نقره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان