سکه نقره محمد بن دشمنزارکاکویی آل کاکویه

نظر شما:

سکه نقره محمد بن دشمنزار آل کاکویه - ۴۰۶ ه.ق - ضرب اصفهان
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۸۸
تاریخ خلق : ۴۰۶ قمری (قرن ۵)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل کاکویه روی بر خط زمان