سکه نقره حکام عباسی طبرستان عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

سکه نقره حکام عباس طبرستان روی سکه :نیم تنه معمول پادشاه ساسانی ، نیم رخ به سمت راست . شاه با ریش آراسته ، گوشواه و گردنبند .تاجی با دو نوار روی پیشانی ،دو بال در کرسی و علامت هلال ماه و ستاره در راس، روی سر شانه چپ یک حاشیه کامل و یک حاشیه نیم دور تصویر مرکزی به اضافه سه علامت پشت سکه: آتشدانی با آتش افروخته دو نفر ایستاده تمام رخ (۲ ملازم)در طرفین اتش. بالای سر ملازم راست یک و بالای سر ملازم احتمالا یا سه ردیف حاشیه دور تصویر مرکزی..
شماره اموال : ۳۰۰۳.۰۶.۰۰۰۱۹
موضوع اثر : نیم درهمی هانی
تاریخ خلق : ۷۸۹ میلادی (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی عباسیان روی بر خط زمان