درهم نقره ارد دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره ارد دوم اشکانی (حدود ۵۷- ۳۸ پیش از میلاد) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۴۸.۷
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۳۰۵
تاریخ خلق : از ۵۷ قبل از میلاد (قرن ۱) تا ۳۸ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان