خالکس مسی فرهاد دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

خالکس مسی فرهاد دوم اشکانی (۱۳۲-۱۲۷ پیش از میلاد) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۱۶.۳۰
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۵۱۶
تاریخ خلق : از ۱۳۲ میلادی (قرن ۲) تا ۱۲۷ میلادی (قرن ۲)
رنگ : قهوه ای سوخته
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان