خالکس مسی گودرز دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

خالکس مسی گودرز دوم اشکانی (۴۴-۵۱ میلادی) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۶۵.۴۸
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۴۸۶
تاریخ خلق : از ۴۴ میلادی (قرن ۱) تا ۵۱ میلادی (قرن ۱)
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان