سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی ضرب تبریز
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۶۹۴
تاریخ خلق : از ۱۱۰۵ قمری (قرن ۱۲) تا ۱۱۳۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان