سکه نقره شاه عباس سوم صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه عباس سوم صفوی (۱۱۴۶ ه.ق) ضرب تبریز
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۷۰۱
تاریخ خلق : ۱۱۴۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان