سکه نقره شاه اسماعیل سوم صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه اسماعیل سوم صفوی (۱۱۶۴ ه.ق) ضرب رشت
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۷۶۲
تاریخ خلق : ۱۱۶۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان