سکه نقره شاه طهماسب دوم صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه طهماسب دوم صفوی (۱۱۳۹ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۷۶۳
تاریخ خلق : ۱۱۳۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان