سکه نقره شاه اسماعیل اول صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه اسماعیل اول صفوی (۹۳۰-۹۰۷ ه.ق) ضرب هرات
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۸۸۶
تاریخ خلق : از ۹۰۷ قمری (قرن ۱۰) تا ۹۳۰ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان