سکه مسی محمد حسن خان قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سکه مسی محمد حسن خان قاجار (۱۱۷۲-۱۱۶۲ ه.ق) ضرب اصفهان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۸۹۲
تاریخ خلق : از ۱۱۶۲ قمری (قرن ۱۲) تا ۱۱۷۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان