سکه نقره کریم خان زند زندیه

نظر شما:

سکه نقره کریم خان زند (۱۱۹۳-۱۱۶۳ ه.ق) ضرب دارالسلطنه تبریز
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۹۱۵
تاریخ خلق : از ۱۱۶۳ قمری (قرن ۱۲) تا ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : زندیه
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان