سکه نقره نادر شاه افشار افشاریه

نظر شما:

سکه نقره نادر شاه افشار (۱۱۶۰-۱۱۴۸ ه.ق) ضرب نادر آباد
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۹۷۹
تاریخ خلق : از ۱۱۴۸ قمری (قرن ۱۲) تا ۱۱۶۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : افشاریه
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان