سکه نقره شاهرخ گورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره شاهرخ گورکانی (۸۳۴ ه.ق) ضرب دامغان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۰۸۶
تاریخ خلق : ۸۳۴ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان