سکه فلوس قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سکه فلوس قاجار (؟۱۲۴ ه.ق) ضرب تبریز
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۱۸۵
تاریخ خلق : از ۱۲۴۰ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۲۴۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان