سکه نقره شاهرخ تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره شاهرخ تیموری(۸۵۰-۸۰۷ ه.ق) ضرب هرات
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۱۳
تاریخ خلق : از ۸۰۷ قمری (قرن ۹) تا ۸۵۰ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) قطر (۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان