سکه نقره شیخ اویس آل جلایر آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه نقره شیخ اویس آل جلایر ، احتمالا ضرب حله (۷۷۶-۷۵۷ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۶۱
تاریخ خلق : از ۷۵۷ قمری (قرن ۸) تا ۷۷۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل جلایر (جلایریان) روی بر خط زمان