سکه طلا مسعود غزنوی غزنویان

نظر شما:

سکه طلا مسعود غزنوی (۴۳۳-۴۲۱ ه.ق) ضرب نیشابور
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۱۱
تاریخ خلق : از ۴۲۱ قمری (قرن ۵) تا ۴۳۳ قمری (قرن ۵)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : غزنویان
دوره تاریخی غزنویان روی بر خط زمان