سکه طلا محمود غزنوی غزنویان

نظر شما:

سکه طلا محمود غزنوی (۴۰۲ ه.ق) ضرب نیشابور
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۰۶
تاریخ خلق : ۴۰۲ قمری (قرن ۵)
رنگ : طلایی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : غزنویان
دوره تاریخی غزنویان روی بر خط زمان