سکه طلا محمود غزنوی غزنویان

نظر شما:

سکه طلا محمود غزنوی (۴۰۳ ه.ق) ضرب نیشابور
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۱۲
تاریخ خلق : ۴۰۳ قمری (قرن ۵)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : غزنویان
دوره تاریخی غزنویان روی بر خط زمان