سکه نقره محمود غزنوی غزنویان

نظر شما:

سکه نقره محمود غزنوی
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۲۱
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : غزنویان
دوره تاریخی غزنویان روی بر خط زمان