سکه نقره محمود غزنوی غزنویان

نظر شما:

سکه نقره محمود غزنوی
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۵۵
تاریخ خلق : از ۳۶۰ قمری (قرن ۴) تا ۴۲۱ قمری (قرن ۵)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : غزنویان, نقره
دوره تاریخی غزنویان روی بر خط زمان