سکه نقره سبکتکین غزنوی و نوح بن منصور سامانی غزنویان

نظر شما:

سکه نقره سبکتکین غزنوی و نوح بن منصور سامانی (۳۸۷-۳۶۷ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۲۰
تاریخ خلق : از ۳۶۷ قمری (قرن ۴) تا ۳۸۷ قمری (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : غزنویان
دوره تاریخی غزنویان روی بر خط زمان