سکه نقره مسعود غزنوی غزنویان

نظر شما:

سکه نقره مسعود غزنوی (۴۱۵ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۲۴
تاریخ خلق : ۴۱۵ قمری (قرن ۵)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : غزنویان
دوره تاریخی غزنویان روی بر خط زمان