سکه نقره محمود غزنوی غزنویان

نظر شما:

سکه نقره محمود غزنوی (۴۱۴ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۲۲
تاریخ خلق : ۴۱۴ قمری (قرن ۵)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : غزنویان
دوره تاریخی غزنویان روی بر خط زمان