سکه آل مظفر سلطان محمود آل مظفر (مظفریان)

نظر شما:

سکه نقره آل مظفر سلطان محمود (۷۶۴ ه.ق)
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۳۲۴
تاریخ خلق : ۷۶۴ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل مظفر (مظفریان) روی بر خط زمان