سکه نقره شاه شجاع آل مظفر آل مظفر (مظفریان)

نظر شما:

سکه نقره شاه شجاع آل مظفر (۷۸۷-۷۶۵ ه.ق) ضرب کاشان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۶۳
تاریخ خلق : از ۷۶۵ قمری (قرن ۸) تا ۷۸۷ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل مظفر (مظفریان) روی بر خط زمان