سکه ی نقره شاه شجاع، آل مظفر آل مظفر (مظفریان)

نظر شما:

سکه نقره شاه شجاع آل مظفر ضرب تبریز (احتمالا)
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۱۵۱
تاریخ خلق : از قمری تا قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل مظفر (مظفریان) روی بر خط زمان