سکه نقره جلال الدین حسین بن اویس (حسین خان) جلایری آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه نقره جلال الدین حسین بن اویس (حسین خان) جلایری، ضرب تبریز
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۱۰۶
تاریخ خلق : از ۷۷۶ قمری (قرن ۸) تا ۷۸۴ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل جلایر (جلایریان) روی بر خط زمان