سکه ی نقره شاهرخ کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه ی نقره شاهرخ کورکانی، ضرب کاشان
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۰۹۷۹
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان