سکه نقره محمد بن دشمنزار آل کاکویه آل کاکویه

نظر شما:

سکه نقره محمد بن دشمنزار آل کاکویه، ضرب اصفهان، ۴۱۰ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۰۵۷
تاریخ خلق : ۴۱۰ قمری (قرن ۵)
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل کاکویه روی بر خط زمان