سکه ی نقره آل حسنویه(امیر مجد الدوله) عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

سکه ی نقره آل حسنویه(امیر مجد الدوله)احتمالا ضرب سیروان ۳۹۱ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۴۳۱
تاریخ خلق : ۳۹۱ قمری (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آل بویه
دوره تاریخی عباسیان روی بر خط زمان