سکه نقره شاه عباس دوم صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه عباس دوم صفوی، ضرب ایروان
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۵۱
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نقره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان