سکه نقره شاه طهماسب اول صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه طهماسب اول صفوی، ضرب تبریز، ۹۳۸ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۵۴
تاریخ خلق : ۹۳۸ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان