سکه نقره شاه عباس دوم صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه عباس دوم صفوی، ضرب تبریز، ۱۰۶۴
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۶۱۳
تاریخ خلق : ۱۰۶۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان