سکه ی نقره شاه اسماعیل اول صفوی صفویه

نظر شما:

سکه ی نقره شاه اسماعیل اول صفوی
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۶۴۳
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان