سکه نقره شاه عباس اول صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه عباس اول صفوی، ضرب دزفول
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۶۶۵
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان