سکه ی نقره شاه سلیمان اول صفوی صفویه

نظر شما:

سکه ی نقره شاه سلیمان اول صفوی، ضرب تفلیس، ۱۱۰۳ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۶۶۶
تاریخ خلق : ۱۱۰۳ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان