سکه ی نقره شاه اسماعیل اول صفوی صفویه

نظر شما:

سکه ی نقره شاه اسماعیل اول، صفویه، ۹۱۴ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۸۱۸
تاریخ خلق : ۹۱۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان